KitchenCraft - Non-Stick Mini Twenty Four Hole (24) Cupcake Tin